top of page
nebojsa.jpg

Добродошли на блог српског песника, есејисте и критичара, Небојше Васовића. Овде можете наћи податке о аутору и преузети неке од његових књига.

Иако познатији као песник, Небојша Васовић је и критичар културе и књижевности који често оспорава културне митове и већ прихваћене судове о многим ауторима, па и оним канонизованим као што су Милан Кундера и Данило Киш.

Welcome to the blog of Serbian poet, essayist and literary critic Nebojsa Vasovic. Here you can find information about his work and download some of his books.

Although primarily known as a poet, Nebojsa Vasovic is also a well known cultural and literary critic. His criticism often challenges established academic interpretations of prominent authors, most noteworthy of whom are Milan Kundera and Danilo Kiš.

bottom of page